Banner quảng cáo 468x60

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Tìm thấy 95 mục

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 300023594_192868063172831_2572190551212488682_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wHesxDThtGwAX9gTDds&_nc_ht=scontent.fsgn2-6


Trảm Yêu H5 Open S52 Ngũ Minh Cung
Open: 19h – 17/08/2022
Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-9: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 24/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tramyeuh5.michio
=> Link game: http://ty.michiogame.com

#tramyeuh5 #tyh5 #gameprivate #gamefreevip #gameh5free
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 8

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 299114603_192698249856479_3453705702336093363_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=e8051PY-iuIAX-7gcCX&_nc_ht=scontent.fsgn2-1


CHIẾN THẦN H5 OPEN S34 TỪ CHÂU
Open: 19h – 16/08/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 23/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
=> Link game: http://ct.michiogame.com

#chienthanh5 #cth5 #gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 9

Đăng bởi TrinhBaoHan

Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 298448501_192392856553685_5581037858888081929_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UNq7_1MEUrwAX9xHUEe&_nc_ht=scontent.fsgn2-1TU TIÊN H5 OPEN S34 NGŨ HÀNH SƠN
Open: 19h – 15/08/2022
Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE TÂN THỦ: TTH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 22/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tutien.michio
=> Link game: http://tt.michiogame.com

#tutienh5 #tth5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 11

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 296728431_190171216775849_6971396169167768766_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=RVZeyQDTxAwAX-VTW2V&_nc_ht=scontent.fsgn2-4


Lôi Đình H5 Open S54 Thú Nhân Thống Lĩnh
Open: 19h - 03/08/2022
Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 10/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/loidinhh5.michio
=> Link game: http://ld.michiogame.com

# Loidinhh5 # ldh5 #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 24

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 296660426_189957393463898_4746554473789233058_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0IE1Z5EXDIEAX8cAbIQ&tn=ZhGJIOLDhRSplO5e&_nc_ht=scontent.fsgn2-1


Naruto H5 Open S36 Yamanaka Ino
Open: 19h – 02/08/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 09/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
=> Link game: http://na.michiogame.com

#narutoh5 #nah5 #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 17

Đăng bởi TrinhBaoHan

Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 294879777_188522990274005_3930259942033392048_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=OJnP3aqRCzYAX-M4R0E&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

CHIẾN THẦN H5 OPEN S38 TRƯỜNG AN
OPEN: 19h – 26/07/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 02/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
=> Link game: http://ct.michiogame.com

#chienthanh5 #cth5 #gameprivate #gamefreevip #gameh5
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 29

Đăng bởi TrinhBaoHan
Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 293148230_186141193845518_4766949818878951957_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=JHfQIVLB24gAX98dZjb&_nc_ht=scontent.fsgn2-4


ĐÔNG TÀ 2D OPEN S40 QUÁCH TƯƠNG
OPEN: 19h – 15/07/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng thẻ Đại Hiệp
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 22/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/dongta2d
=> Tải game DT2Dhttps://dt.michiogame.com

#dongta2d #dt2d #gameprivate #gamefreevip #dongtataydoc #dongtafreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 29

Đăng bởi TrinhBaoHan

QA3Q

Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 292600197_184583090667995_7633326878740222791_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=AhuU1kDyx0YAX_r2ar7&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

QUẦN ANH 3Q OPEN S41 THÁI SỬ TỪ
OPEN
: 19h – 08/07/2022

. Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
. Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
. Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
. Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
. Giftcode hàng tuần tại Hội quán
. Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE TÂN THỦ: QA3QTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
. Top 1: 50.000.000 KNB
. Top 2: 40.000.000 KNB
. Top 3: 30.000.000 KNB
. Top 4-6: 20.000.000 KNB
. Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 15/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
=> Link tải game QA3Q:  https://qa.michiogame.com

#Quananh3q #quananhmobile #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 24

Đăng bởi TrinhBaoHan

NL3D

Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 291821978_184368380689466_7123331499517421141_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ivN7-B2wx58AX-sp4u_&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

NGOẠ LONG 3D OPEN S11 LƯU BỊ
OPEN
: 19h – 07/07/2022

Free VIP 2 + 50.000 KNB
Tham gia sự kiện tại Group Fb để nhận Tử Kim Xích Thố
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE TÂN THỦ: NL3DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
Tổng kết: 19h – 14/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/ngoalong3d.michio
=> Link tải game:  https://nl.michiogame.com

#Ngoalong3d #nl3d #Gameprivate #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 20

Đăng bởi TrinhBaoHan

TYH5

Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 292048359_184131510713153_7457211859635872640_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=tJXkXrZci1UAX8TWy7E&_nc_ht=scontent.fsgn2-6

TRẢM YÊU H5 OPEN S50 TÌ SA CUNG
OPEN
: 19h – 06/07/2022

Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-9: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 13/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác:  https://www.facebook.com/groups/tramyeuh5.michio
=> Link game:  http://ty.michiogame.com

#tramyeuh5 #tyh5 #gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 23

Đăng bởi TrinhBaoHan


Đông Tà 3D Open S40 Thần Quyền Môn
Open
: 19h – 01/07/2022

Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn (cấp 5)
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

Giftcode tân thủ: DT3DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 08/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/dongta3d.michio
=> Link game:  https://d3.michiogame.com

#Dongta3d #Dongtamobile #Dongtataydoc #Gameprivate #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 21

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 289606339_182769650849339_7437694124287100715_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7Xtsi4DPll4AX-Cmv61&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

Quần Anh 3Q Tái Chiến S26 Hoa Đà
Open
: 19h – 30/06/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

Giftcode
Tân thủ: QA3QTANTHU
Tái chiến: QA3QTAICHIEN

Top Chiến Lực
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 07/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
=> Tải game:  https://qa.michiogame.com

#Quananh3q #qa3q #quananhmobile #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 32

Đăng bởi TrinhBaoHan

DT3D


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 288569204_181078304351807_8047111726009898693_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=747ufcKJcWYAX85ZXaL&_nc_ht=scontent.fsgn2-6

ĐÔNG TÀ 3D TÁI CHIẾN S25 ĐƯỜNG MÔN
Open
: 19h – 23/06/2022
Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn (cấp 5)
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

GIFTCODE:
Tân thủ cho tài khoản tạo mới: DT3DTANTHU
Tái chiến dành riêng cho server: DT3DTAICHIEN

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 30/06/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/dongta3d.michio
=> Link game:  https://d3.michiogame.com

#Dongta3d #dt3d #Dongtataydoc #Gameprivate #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 27

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 289649434_180828634376774_3969930842027006138_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cDyWWwMzA70AX-WOYL4&_nc_ht=scontent.fsgn2-5

TRẢM YÊU H5 OPEN S49 QUỲNH HOA CUNG
Open
: 19h – 22/06/2022

Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-9: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 29/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tramyeuh5.michio
=> Link game:  http://ty.michiogame.com

#Tramyeuh5 #tyh5 #gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 19

Đăng bởi TrinhBaoHan

CTH5


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 287847222_180596157733355_2867270430815267770_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7rR4wRjLSYwAX_CxMd6&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

CHIẾN THẦN H5 OPEN S36 KÝ CHÂU
OPEN
: 19h – 21/06/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 28/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
=> Link game:  http://ct.michiogame.com

#Chienthanh5 #cth5 #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 15

Đăng bởi TrinhBaoHan

QA3Q


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 287737026_179646084495029_4714409026844756321_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=aOpdyUzYcqIAX83mh35&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

QUẦN ANH 3Q OPEN S40 VĂN SỬU
Open: 19h – 17/06/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

GIFTCODE TÂN THỦ: QA3QTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 50.000.000 KNB
Top 2: 40.000.000 KNB
Top 3: 30.000.000 KNB
Top 4-6: 20.000.000 KNB
Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 24/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
=> Link tải game:  https://qa.michiogame.com

#Quananh3q #qa3q #gameprivate #gamefreevip #quananhmobile
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 17

Đăng bởi TrinhBaoHan

NL3D


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 285325593_177823188010652_5149170409557194082_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=sLsSwXA8JZcAX9Dg4uI&tn=W-9kTlA1tPE6HNAv&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

NGOẠ LONG 3D OPEN S10 NGUỴ DIÊN
OPEN
: 19h – 09/06/2022

Free VIP 2 + 50.000 KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

GIFTCODE TÂN THỦ: NL3DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
Tổng kết: 19h – 16/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32USLDN
=> Link game NL3D:  https://nl.michiogame.com

#Ngoalong3d #nl3d #Ngoalongmobile #Gamemobileprivate #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 55

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 285491585_177342848058686_3347600026596462041_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3IhhVCk5OcAAX91AQKX&_nc_ht=scontent.fsgn2-6

Naruto H5 Open S33 Hatake Kakashi
Open
: 19h – 07/06/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 14/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32RCZJF
=> Link game NAH5:  http://na.michiogame.com

#Nah5 #Narutoh5 #Gameprivate #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 78

Đăng bởi TrinhBaoHan

DT2D


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 284416446_176370954822542_4752375027851405018_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wzUFTLr6Iw4AX-AaCAb&_nc_ht=scontent.fsgn2-6
 ​

Đông Tà 2D Open S38 Hoàng Sam
Open
: 19h – 03/06/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
Giftcode hàng tuần tại Hội quán

GIFTCODE TÂN THỦ: DT2DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 10/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32Y45z7
=> Link tải game DT2D:  https://dt.michiogame.com

#dongta2d #dongtataydoc #dongtamobile #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 70

Đăng bởi TrinhBaoHan

QA3Q


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 283092716_174476061678698_2293000325775316092_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=s-dnR-fOKS0AX-fBbea&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

Quần Anh 3Q Open S39 Nhan Lương
Open
: 19h – 26/05/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

GIFTCODE TÂN THỦ: QA3QTANTHU

TOP CHIẾN LỰC
Top 1: 50.000.000 KNB
Top 2: 40.000.000 KNB
Top 3: 30.000.000 KNB
Top 4-6: 20.000.000 KNB
Top 7-10: 10.000.000 KNB

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500.000 Hồng Tâm
Top 2: 400.000 Hồng Tâm
Top 3: 300.000 Hồng Tâm
Top 4-6: 200.000 Hồng Tâm
Top 7-10: 100.000 Hồng Tâm
Tổng kết: 19h – 02/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 3puJ1HZ
=> Tải game QA3Q:  https://qa.michiogame.com

#Quananh3q #qa3q #Gameprivate #gamefreevip #Quananhmobile
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 30

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 281951689_173978371728467_5572760706328406280_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=E9gtBRIh_lUAX9eZDUY&_nc_oc=AQl7O-3hi3Ex8S7FBpQs5WbR9OScaHxCFDVtrPXp1kskKhfbS7adSjw_mvZ9SuKTn2M&_nc_ht=scontent.fsgn2-5

Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura
Open
: 19h – 24/05/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 31/05/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32RCZJF
=> Link game NAH5:  http://na.michiogame.com


#Narutoh5 #Nah5 #Gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 22

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 283145202_173740498418921_6430119176531138827_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ouP2LL-B12AAX_s-I8C&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

Tu Tiên H5 Open S30 Thiên Hà
Open
: 19h – 23/05/2022

Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 5.000 Thần Thú Chi Linh
Top 2: 4.000 Thần Thú Chi Linh
Top 3: 3.000 Thần Thú Chi Linh
Top 4-6: 2.000 Thần Thú Chi Linh
Top 7-9: 1.000 Thần Thú Chi Linh
Tổng kết: 19h – 30/05/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: bit.ly 3sv63l6
=> Link game:  http://tt.michiogame.com

#tutienh5 #tth5 #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 20

Đăng bởi TrinhBaoHan

DT3D


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 281073158_173093291816975_7288156460943395215_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7oAURqquIIEAX8H3Bqw&_nc_ht=scontent.fsgn2-5
 ​

Đông Tà 3D Open S38 Cự Kình Bang
Open
: 19h – 20/05/2022

Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn (cấp 5)
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode tân thủ: DT3DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 27/05/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/dongta3d.michio
=> Tải game DT3D:  https://d3.michiogame.com

#Dongta3d #dt3d #dongtataydoc #dongtamobile #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 30

Đăng bởi TrinhBaoHan

NL3D


Topics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 282573264_172748438518127_8726292829528221958_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jahu95V7gwQAX81FX-v&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

Ngọa Long 3D Open S9 Hạ Hầu Bá
Open
: 19h – 19/05/2022

Free VIP 2 + 50.000 KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode tân thủ NL3DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500.000 KNB
Top 2: 400.000 KNB
Top 3: 300.000 KNB
Top 4-6: 200.000 KNB
Top 7-10: 100.000 KNB
Tổng kết: 19h – 26/05/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/ngoalong3d.michio
=> Tải game NL3Dhttps://nl.michiogame.com

#ngoalong3d #nl3d #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 43

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gamefreevip on Diễn đàn Game Mới Ra 279972365_171268585332779_5946912488567275323_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-6&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=rbdU01Sa1Y0AX9lI__E&_nc_ht=scontent.fsgn2-4
 ​

Đông Tà 2D Open S37 Mộ Dung Long Thành
Open
: 19h – 13/05/2022

Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
Giftcode hàng tuần tại Hội quán

Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

Top Lực Chiến
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 20/05/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/dongta2d
=> Tải game DT2D:  https://dt.michiogame.com

#dongta2d #dongtataydoc #dongtamobile #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 28

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next