Banner quảng cáo 468x60

Tìm thấy 9 mục

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under nah5 on Diễn đàn Game Mới Ra 296660426_189957393463898_4746554473789233058_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0IE1Z5EXDIEAX8cAbIQ&tn=ZhGJIOLDhRSplO5e&_nc_ht=scontent.fsgn2-1


Naruto H5 Open S36 Yamanaka Ino
Open: 19h – 02/08/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 09/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
=> Link game: http://na.michiogame.com

#narutoh5 #nah5 #gameprivate #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 17

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under nah5 on Diễn đàn Game Mới Ra 285491585_177342848058686_3347600026596462041_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3IhhVCk5OcAAX91AQKX&_nc_ht=scontent.fsgn2-6

Naruto H5 Open S33 Hatake Kakashi
Open
: 19h – 07/06/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 14/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32RCZJF
=> Link game NAH5:  http://na.michiogame.com

#Nah5 #Narutoh5 #Gameprivate #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 78

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under nah5 on Diễn đàn Game Mới Ra 281951689_173978371728467_5572760706328406280_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=E9gtBRIh_lUAX9eZDUY&_nc_oc=AQl7O-3hi3Ex8S7FBpQs5WbR9OScaHxCFDVtrPXp1kskKhfbS7adSjw_mvZ9SuKTn2M&_nc_ht=scontent.fsgn2-5

Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura
Open
: 19h – 24/05/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 31/05/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32RCZJF
=> Link game NAH5:  http://na.michiogame.com


#Narutoh5 #Nah5 #Gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 22

Đăng bởi TrinhBaoHan

NAH5


Topics tagged under nah5 on Diễn đàn Game Mới Ra 278365281_163639569429014_7694684216285208282_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XOZbk7TMK4YAX8ik8Lb&_nc_ht=scontent.fsgn2-5
 ​

Naruto H5 Open S30 Uzumaki Naruto
Open: 19h – 12/04/2022

- Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán

GIFTCODE TÂN THỦ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN:
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 19/04/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
=> Link chơi game trên IOS - ANDROID - PC:  http://na.michiogame.com

#Nah5 #Narutoh5 #Michiogame #Gameh5private #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 41

Đăng bởi TrinhBaoHan

NAH5

Topics tagged under nah5 on Diễn đàn Game Mới Ra 168259207_885529688676169_1808795411252199922_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=I7QRfLGbMQ0AX9d0VWw&_nc_ht=scontent.fsgn2-2


Naruto H5 Open S6 Akimichi Choji
Open: 10h, ngày 06/04/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Nhận ngay 500.000 KNB + VIP 2
- Giftcode hằng tuần tại GROUP
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame…

Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 10h ngày 13/04/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game Naruto H5http://na.michiogame.com


#narutoh5 #nah5 #michiogame #gamefreevip #gameprivate
Đăng tại mục: Giới thiệu WebGame mới ra  Trả lời: 0  Lượt xem: 57

Đăng bởi TrinhBaoHanNaruto H5 Open S5 Nara Shikamaru
Open: 10h, ngày 23/03/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Nhận ngay 500.000 KNB + VIP 2
- Giftcode hằng tuần tại GROUP
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame…

Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 10h ngày 30/03/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi game trên IOS - ANDROID - PChttp://na.michiogame.com


#narutoh5 #nah5 #gamefreevip #gameh5 #gameprivate #michiogame
Đăng tại mục: Giới thiệu WebGame mới ra  Trả lời: 0  Lượt xem: 71

Đăng bởi TrinhBaoHan

Naruto H5 Open S4 Hatake Kakashi
Open: 10h, ngày 09/03/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Nhận ngay 500.000 KNB + VIP 2
- Giftcode hằng tuần tại GROUP
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame…

Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết 10h ngày 16/03/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi gamehttp://na.michiogame.com#narutoh5 #nah5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip #gameh5
Đăng tại mục: Giới thiệu WebGame mới ra  Trả lời: 0  Lượt xem: 62

Đăng bởi TrinhBaoHan


Naruto H5 Open S2 Uchiha Sasuke
Open: 10h, ngày 09/02/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Nhận ngay 500.000 KNB + VIP 2
- Giftcode hằng tuần tại GROUP
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame…

Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết 10h ngày 16/02/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi gamehttp://na.michiogame.com

#narutoh5 #nah5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip #gameh5
Đăng tại mục: Giới thiệu WebGame mới ra  Trả lời: 0  Lượt xem: 65

Đăng bởi TrinhBaoHan

Naruto

Topics tagged under nah5 on Diễn đàn Game Mới Ra 139701692_841987363030402_6220945428780785705_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=RwuCALuNhNAAX_Yr1hf&_nc_ht=scontent.fsgn2-6Naruto H5 Open S1 Uzumaki Naruto
Open: 10h, ngày 19/01/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Nhận ngay 500.000 KNB + VIP 2
- Giftcode hằng tuần tại GROUP
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn ingame…

Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

ĐUA TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết 10h ngày 26/01/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Link chơi gamehttp://na.michiogame.com


#michiogame #mgame #narutoh5 #nah5
Đăng tại mục: Giới thiệu WebGame mới ra  Trả lời: 0  Lượt xem: 122