Banner quảng cáo 468x60

Tìm thấy 7 mục

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gameh5private on Diễn đàn Game Mới Ra 299114603_192698249856479_3453705702336093363_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=e8051PY-iuIAX-7gcCX&_nc_ht=scontent.fsgn2-1


CHIẾN THẦN H5 OPEN S34 TỪ CHÂU
Open: 19h – 16/08/2022
Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 23/08/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
=> Link game: http://ct.michiogame.com

#chienthanh5 #cth5 #gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 9

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gameh5private on Diễn đàn Game Mới Ra 294174360_186805097112461_686815407685491781_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=NUGNlcVxpDYAX9QlVSC&_nc_ht=scontent.fsgn2-4


Tây Du H5 Open S44 Sa Tăng
Open: 19h – 18/07/2022
Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

GIFTCODE TÂN THỦ: TDH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000.000 KNB
Top 2: 4.000.000 KNB
Top 3: 3.000.000 KNB
Top 4-6: 2.000.000 KNB
Top 7-9: 1.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 25/07/2022

=>Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/taydu
=> Link game TDH5http://td.michiogame.com

#tayduh5 #gameh5private #gameh5freevip #michiogame
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 14

Đăng bởi TrinhBaoHan

TYH5

Topics tagged under gameh5private on Diễn đàn Game Mới Ra 292048359_184131510713153_7457211859635872640_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=tJXkXrZci1UAX8TWy7E&_nc_ht=scontent.fsgn2-6

TRẢM YÊU H5 OPEN S50 TÌ SA CUNG
OPEN
: 19h – 06/07/2022

Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-9: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 13/07/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác:  https://www.facebook.com/groups/tramyeuh5.michio
=> Link game:  http://ty.michiogame.com

#tramyeuh5 #tyh5 #gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 23

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gameh5private on Diễn đàn Game Mới Ra 289649434_180828634376774_3969930842027006138_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=cDyWWwMzA70AX-WOYL4&_nc_ht=scontent.fsgn2-5

TRẢM YÊU H5 OPEN S49 QUỲNH HOA CUNG
Open
: 19h – 22/06/2022

Free VIP 6 + 10 Vạn KNB (nhận code)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode Tân Thủ: TYH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-9: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 29/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tramyeuh5.michio
=> Link game:  http://ty.michiogame.com

#Tramyeuh5 #tyh5 #gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 19

Đăng bởi TrinhBaoHanTopics tagged under gameh5private on Diễn đàn Game Mới Ra 281951689_173978371728467_5572760706328406280_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=E9gtBRIh_lUAX9eZDUY&_nc_oc=AQl7O-3hi3Ex8S7FBpQs5WbR9OScaHxCFDVtrPXp1kskKhfbS7adSjw_mvZ9SuKTn2M&_nc_ht=scontent.fsgn2-5

Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura
Open
: 19h – 24/05/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 31/05/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32RCZJF
=> Link game NAH5:  http://na.michiogame.com


#Narutoh5 #Nah5 #Gameh5private #gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 22

Đăng bởi TrinhBaoHan

TDH5

Topics tagged under gameh5private on Diễn đàn Game Mới Ra 279257256_166837675775870_4198037365001034065_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=4E4_UjvghnkAX_zVtr5&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

* TÂY DU H5 OPEN S40 THƯƠNG THÁNH
* OPEN
: 19h – 25/04/2022

- Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

* GIFTCODE TÂN THỦ: TDH5TANTHU

* TOP LỰC CHIẾN:
- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB

TOP ĐẤU TRƯỜNG:
- Top 1: 5.000 Thần Thú Chi Linh
- Top 2: 4.000 Thần Thú Chi Linh
- Top 3: 3.000 Thần Thú Chi Linh
- Top 4-6: 2.000 Thần Thú Chi Linh
- Top 7-10: 1.000 Thần Thú Chi Linh
* TỔNG KẾT: 19h – 02/05/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/taydu
=> Link game TDH5http://td.michiogame.com

#tayduh5 #tdh5 #Gameh5private #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 184

Đăng bởi TrinhBaoHan

NAH5


Topics tagged under gameh5private on Diễn đàn Game Mới Ra 278365281_163639569429014_7694684216285208282_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XOZbk7TMK4YAX8ik8Lb&_nc_ht=scontent.fsgn2-5
 ​

Naruto H5 Open S30 Uzumaki Naruto
Open: 19h – 12/04/2022

- Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán

GIFTCODE TÂN THỦ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN:
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 19/04/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/naruto.michio
=> Link chơi game trên IOS - ANDROID - PC:  http://na.michiogame.com

#Nah5 #Narutoh5 #Michiogame #Gameh5private #Gamefreevip
Đăng tại mục: Giới thiệu Game Private khác  Trả lời: 0  Lượt xem: 41