Banner quảng cáo 468x60


Game Free Vip - Chiến Thần H5 Open S36 Ký Châu - Free VIP 2 + 500.000 KNB

 » CỘNG ĐỒNG GAME PRIVATE » Giới thiệu Game Private khác

Mã tin: 9382

TrinhBaoHan
TrinhBaoHan
Thành viên

Game Free Vip - Chiến Thần H5 Open S36 Ký Châu - Free VIP 2 + 500.000 KNB


CTH5


Game Free Vip - Chiến Thần H5 Open S36 Ký Châu - Free VIP 2 + 500.000 KNB 287847222_180596157733355_2867270430815267770_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=7rR4wRjLSYwAX_CxMd6&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

CHIẾN THẦN H5 OPEN S36 KÝ CHÂU
OPEN
: 19h – 21/06/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB qua thư
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

GIFTCODE TÂN THỦ: CTH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 28/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/chienthanh5.michio
=> Link game:  http://ct.michiogame.com

#Chienthanh5 #cth5 #gameprivate #gamefreevip

21.06.22 15:48#1
Bạn không có quyền trả lời bài viết