Banner quảng cáo 468x60


Webgame Free - Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura - Free VIP 2 + 500.000 KNB

 » CỘNG ĐỒNG GAME PRIVATE » Giới thiệu Game Private khác

Mã tin: 9303

TrinhBaoHan
TrinhBaoHan
Thành viên

Webgame Free - Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura - Free VIP 2 + 500.000 KNB
Webgame Free - Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura - Free VIP 2 + 500.000 KNB 281951689_173978371728467_5572760706328406280_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=E9gtBRIh_lUAX9eZDUY&_nc_oc=AQl7O-3hi3Ex8S7FBpQs5WbR9OScaHxCFDVtrPXp1kskKhfbS7adSjw_mvZ9SuKTn2M&_nc_ht=scontent.fsgn2-5

Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura
Open
: 19h – 24/05/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 31/05/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  bit.ly 32RCZJF
=> Link game NAH5:  http://na.michiogame.com


#Narutoh5 #Nah5 #Gameh5private #gamefreevip

24.05.22 14:21#1
Bạn không có quyền trả lời bài viết