Banner quảng cáo 468x60


[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10

 » CỘNG ĐỒNG GAME PRIVATE » Giới thiệu Võ Lâm 1 mới ra

Mã tin: 7497

jxgamefree
jxgamefree
Thành viên

[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10


[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 1f6d1Tân Võ Lâm HKMP Siêu Phẩm Train Quái Luyện Skill 150 .
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 1f536 Khai Mở Chính Thức 23/10 Lúc 19 Giờ Tặng 500 Code Giá Trị Khủng .
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 1f536 Máy Chủ Phiên Bản HKMP Lộ Trình Thanh Câu -- Kim ô .
═════════✸✸✸════════
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 2666 Fapage :
https://www.facebook.com/hotro.tanvolamhkmp
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 2666 Trang chủ: http://tanvolamhkmp.com/
═════════✸✸✸════════
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 1f33aQuà Tặng VIP Code Tri Ân Tân Thủ .
✸ Nhẫn hưng bang giới chỉ : 3 ngày sử dụng .
✸ Nhẫn sát thương địch 100% exp : 3 ngày sử dụng .
✸ Túi máu hồi thiên lễ bao : 5 túi .
✸ Võ lâm mật tịch : 5 .
✸ Tẩy tủy kinh : 5 .
✸ Túi hành trang : 1 .
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 1f33aQuà tặng tân thủ và đạt mốc lever ( nhận tại tân thủ quan ) .
✸ Thưởng tân thủ : cấp 150 , 5 vạn lượng , 5 tiên thảo lộ , 1000 mảnh sơn hà xả tắc , thần hành phù , hồi thành phù 1000 lần .
✸ Thưởng cấp lever 80 : 20 cấp kỹ năng 90 .
✸ Thưởng cấp lever 100 : ngựa bôn tiêu hoàng kim 20 ngày , 1 bộ thanh câu không khóa .
✸ Thưởng mốc lever 120 : 20 cấp kỹ năng 120 , 1 ngũ hành ấn , 1 trang sức .
✸ Thưởng mốc lever 140 : 20 cấp kỹ năng 150 , 1 phi phông lăng vân .
✸ Thưởng mốc lever 160 : 1 cấp kỹ năng 180 , 3 đồ phổ vân lộc , 3 vân lộc kỳ binh thạch .
✸ Thưởng mốc lever 180 : 3 đồ phổ thương lang , 3 thương lang kỳ binh thạch .
✸ Thưởng mốc lever 200 : 5 kỳ binh đơn , 3 ngũ hành đơn , 1 đồ phổ huyền viên , 1 huyền viên kỳ binh thạch .
═════════✸✸✸════════
─────Thông tin cơ bản──────
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 27a1 Chuẩn Phiên Bản HKMP , lộ trình trang bị từ thanh câu đến kim ô .
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 27a1 Sever đi theo hướng cày cuốc luyện skill 150 , tham gia các hoạt động có thể cày đươc tiền xu .
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 27a1 Giới hạn 4acc trên 1 Pc Trên 1 IP .
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 27a1 Cân bằng môn phái dame các phái chuẩn VNG
═════════✸✸✸════════
─────Các Hoạt động tính năng của game─────
✸Cờ bạc đa dạng phong phú nhiều bộ môn .
✸Sự Kiến Đua Thú .
✸Tính năng cảnh kỹ trường .
✸Vượt Ải .
✸Phong Lăng Độ .
✸Viêm Đế .
✸Kiếm Gia .
✸Vận Tiêu .
✸Bầu Cua .
✸Boss Đại Hoàng Kim .
[tanvolamhkmp.com] Khai Mở Máy Chủ Hkmp Free Cày Xu Hoạt Động Luyện Skill 150 Lúc 19 Giờ 23/10 VajPULq

on 22.10.20 8:16#1
Bạn không có quyền trả lời bài viết