VN-RP.COM
=- GTA SAN ONLINE VIỆT NAM-=
● Game Nhập Vai Sống Như Đời Thật ●
​Thông tin game: http://forum.vn-rp.com/index.php?threads%2Fgioi-thieu-vn-rp-com.70%2F
Thông tin để theo dõi chúng tôi :
Homepage: http://vn-rp.com
Forum: http://forum.vn-rp.com/index.php
Fanpage: https://www.facebook.com/vnrp.2017/?ref=bookmarks
IP Server: VN-RP.COM:7777