Cửu long tranh Bá sv Tmd
Trang chủ 9d-tmd.com
group fb : https://www.facebook.com/groups/461211800744934/
Code Am Dương Kính và xích long kỳ tại đây.
AMDUONGKINHV4
Thông Tin chính thức các chức năng của sever.
Server giới hạn lv 172 Tức đăng phong.
các bạn lưu ý thu thập có liên quan rất nhiều nên có triam đừng lên cao quá.Trừ khi server mở đua top
EXP
Các máp dưới liêu đông EXP X15
Liêu Đông X 6
Bắc Hải X7
Tay Tạng X4
Côn Lôn Sơn X 1.5
Đông tây thần điện x 0,8
Lau Lan X 6
Tỉ Lệ Tinh Luyện Vũ Khí.
1>7 100%
7>8 90%
8>9 70%
9>10 50%
10>11 17%
11>12 5%
Server V4 này mở hoàn toàn thu thập lấy từ boss.Quyết rớt nguyên liệu hoặc rớt thẳng đồ ra.Tính năng diều chế hên xui các vật phẩm kỳ tinh và các loại deco vip.
Bùa khảm đồ các bạn xuống Bá vương động để đánh bạc,Rồi lấy các loại bùa cần thiết rồi về hợp phì để thu thập lên các .
Hỗ trợ tân thủ 2 Kỳ TLK Va HLK .Túi hoa mai .Túi bồ công anh 7 ngày.thêm 1 Code Âm dương kính dùng để nâng cấp tín vật .
Set Tam hoa được chỉnh sửa lại không yêu cầu leve để mặc.Riếng set chân phong vũ thu thập sẽ được đưa vào boss của thế giới.Và các vật phẩm có liên quan tới diều chế.


Hệ thống nâng cấp tín vật được chia ra các giai đoạn.Máp liêu dông.máp bắc hải.Máp Tây tạng.Và cuối cùng là máp côn lôn sơn.Bậc 8 9 và 10 chưa được update.
Boss serrver bao gồm 3 loại .
Boss Thế Giới Xuất Hiện 12 Tiếng Mỗi Lần.Môi Lần Sẽ Xuất hiện 2 con ở huyết sa bình.Tại trung tâm.
Boss 2 Viên Thiệu được thả ra ngoài máp.Chưa xác định máp sẽ được thả.Nguyên liệu dùng để điều chế kỳ.
Boss Loại 3 Đang làm.............
Và heo vàng sẽ xuất hiện tại máp liêu đông.Cái này sẽ thông báo sau.
Severr chưa được hoàn thiện nhưng mở cho anh em chơi trước.1 đến 2 ngày sau sẽ hoàn tất 100%.
.Hiện tại vũ khí vẫn hỗ trợ vũ khí + 15.
Vũ khí ngoài chân phong vũ ra thì không có loại nào được cho vào thu thập.Chỉ có đi quyết và đánh boss nó sẽ rớt thôi.
Khi làm song sẽ thông báo cụ thể radom drop của các loại boss sau khi hoàn thiện chỉnh chu.
Có gì anh em cứ góp ý,Thiếu gì hay thêm gì hay bớt gì các bạn cứ góp ý thẳng nếu chuẩn thì mình sẽ sửa.

Link Tải Game 1 fshare
fshare.vn/file/2TPTQW4LBIE6

Link Tải Game 2 Google
https://drive.google.com/file/d/0B3d...ew?usp=sharing

Link tải game 3 4share.vn
4share.vn 6055545755525456/9dnhiethuyet V4 29042017.rar

Read more: http://tintucgame.net/showthread.php?107916-Cuu-long-TMD.html#ixzz4kFKmcUC9