[CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ NEW CHI VƯƠNG 7 cho ae giải trí ngày tết

Đăng tại chuyên mục Giới thiệu JX Võ Lâm & Thông tin JX Lậu Mới Ra

Mã tin: 3044

avatar
Trang Chu?:http://chivuong.net
dang kt : http://taikhoan.chivuong.net/
tai game https://docs.google.com/uc?id=0B8KIS...xport=download
facebook https://www.facebook.com/volamchivuo...homepage_panel
Máy ch? : ChiVuong 7
Tho`i gian Thu? Nghiê?m: Nga`y 26/1/2017
Tho`i gian Khai Mo?: 13h30 Nga`y 3/2/2017
Ma´y Chu? Ca`y Xu Miê~n Phi´,Không Ðua Top
[IMG][CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết [CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết[CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết[CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết[CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết[CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết[CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết [CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết [CHIVUONG.NET] Khai mở máy chủ Chi Vương 7 cho AE giải trí ngày tết[/IMG]


Hô~ tro? tân thu?:

* Lv 120
* 1 Sát Th? gi?n
* Ngu?a chiê´u da? ngo?c su tu?
* Thâ`n ha`nh phu`
* Thô? di?a phu` vô ha?n
* Tu´i ma´u pk
* Tu´i ma´u train
* Tiên tha?o lô?
* Minh Phuo?ng Lê~ Hôp
* Phi Phong 5
* Nhâ?n max ky~ nang 90+120+150+180
* Trang su´c Long Ða?m
* Trang su´c Cuô`ng Lan
* Ngu~ ha`nh â´n


Nhâ?n thuo?ng mô´c câ´p dô?:
* Mô´c lv 120 : Huy?n Viên l?nh + v?t ph?m
* Mô´c lv 140 : T? m?ng l?nh + v?t ph?m
* Mô´c lv 150 : Kim Ô l?nh + v?t ph?m

Nhâ?n thuo?ng mô´c Tru`ng Sinh:
* Mô´c tru`ng sinh 1 lv 150 : 500 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
* Mô´c tru`ng sinh 2 lv 150 : 700 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
* Mô´c tru`ng sinh 3 lv 150 : 1000 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
* Mô´c tru`ng sinh 4 lv 150 : 1500 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng
* Mô´c tru`ng sinh 5 lv 150 : 2000 xu + Danh hiê?u vo`ng sa´ng

Ti´n nang:
* Tô´ng Kim
* Liên Ðâ´u
* Da~ Tâ?u
* Vuo?t A?i
* Ti´n Su´
* Phong Lang Ðô?
* Boss sa´t thu?
* Boss Hoa`ng Kim
* Kiê´m Gia
* Viêm Ðê´
* Vâ?n Tiêu
* Ba`y ba´n
* Rao vâ?t phâ?m kênh cha´t
* Bang Hô?i
* Khu vu?c bang hô?i
* Công tha`nh chiê´n
* Thiên tu?

on 26.01.17 12:54#1
avatar
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

on 26.01.17 15:29#2
avatar
up

on 27.01.17 7:04#3
avatar
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

on 27.01.17 15:57#4
avatar
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

on 28.01.17 20:38#5
Sponsored content

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Thành viên đang trực tuyến

Đang truy cập Diễn Đàn này: Không

Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm

Thống kê diễn đàn