Trang chủ: http://motthoihuyenthoai.com
Máy chủ Lâu dài cày xu thoải mái.
Mọi tín năng điều chuẩn.
Sử dụng trang bị Kim ô ,Bạch Hổ.
Tham gia các hoạt động trong game là nhận được xu.
Cam kết adm ko bán đồ trong game.
Máy chủ tâm huyết với anh em.
Hỗ Trợ tân thủ:
-Nhận cấp 120
-Nhận max kill 90,120,150,180.
- 1 bộ trang bị Tử Mãng.
- Thần hành phù.
- Túi máu.
- Tiên thảo lộ.
- Tiền vạn.
Các tín năng:
- Bày bán.
- Ủy thác.
- Rao vật phẩm kênh chat.
- Kỳ trân cát chuẩn.
- Hệ thống trang bị,trang sức,ấn chuẩn như VNG.
- Bang hội.
- Khu vực Bang hội riêng.
- Nâng cấp Bang hội.
- Công thành chiến.
- Tranh đoạt Thiên Tử.
- Tín Sứ.
- Tống Kim.
- Vượt ải.
- Phong lăng độ.
- Viêm đế.
- Boss sát thủ.
- Boss hoàng kim.
- Quả hoàng kim.
- Thú cưỡi Vip.
test3.jpgchup.jpg
Thông tin chi tiết tại: http://motthoihuyenthoai.com